TTK - dokumentumok, letöltés, jelentkezés
tehetseggondozo.kollegium@gmail.com
(min.4 - max. 20 karakter)

DOKUMENTUMOK →

HÁZIREND


A  M i s k o l c i  P e t ő f i  S á n d o r  K ö z é p i s k o l a i  F i ú k o l l é g i u m

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézményének

HÁZIRENDJE

 

A   házirend   a   kolgium   diákjainak   alkotnya.   Rögzíti   a   jogokat   és   a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét. Betartása és betartatása a kollégium minden tanulójának és dolgozójának alapvető joga és kötelessége.

 

A Házirend hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló szelyekre, valamint mindazokra, akik belépnek a kollégium területére, használják helyiségeit, létetnyeit. ...

ttk-pedprogram
letöltés