TTK - TTK-Intézményünk
tehetseggondozo.kollegium@gmail.com
(min.4 - max. 20 karakter)

INTÉZMÉNYÜNK

KÖNYVTÁR


Teleki könyvtár

A Teleki Tehetséggondozó Kollégium épülete eredetileg, az 1960-as évektől, a Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat munkásszállójaként funkcionált. A kultúrára és művelődésre vágyó szakmunkások szabadidejük hasznos eltöltésére rendelkezésre állt egy sok ezer kötetes, a kor színvonalának megfelelő felszereltségű könyvtár.
A kollégium 1990-es megalakulásakor ezt a könyvtárat megörökölte. Természetesen az intézmény megváltozott profilja új kihívások elé állította a könyvtárat: a korábbi szakszervezeti könyvtárat kollégiumi (iskolai) könyvtárrá kellett alakítani. A könyvtárnak immár nemcsak a szabadidő kellemes és hasznos eltöltési színterének kellett lennie, hanem az intézmény tanítási-, tanulási médiatárának és kommunikációs centrumának is.
Sajátos eszközrendszerével segíti a kollégiumot pedagógiai programja megvalósításában, másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint működik. Gyűjteménye mára már széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket a kollégium oktató-nevelő tevékenysége hasznosít.
A könyvtár feladatait a kollégium pedagógiai programja és a NAT is meghatározza.
Gyűjteményét a kollégium igényei szerint és a minőség elvét érvényesítve folyamatosan fejleszti, gondozza. A nyomtatott dokumentumokon (könyv, időszaki kiadvány, segédkönyv, stb.) kívül gyűjti a nem nyomtatott ismerethordozókat (hanglemez, hang- és videokazetta, zenei CD, DVD, CD-ROM, multimédia CD stb.)
Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a tanulók, pedagógusok részére és biztosítja a különböző információhordozók használatához szükséges technikai eszközöket.
Gyűjteményén, eszközein és tájékoztató forrásain alapuló szolgáltatásaival kielégíti a kollégium tevékenységéből eredő információs igényeket; a pedagógusok alapvető szakirodalmi és információs igényeit. Tájékoztatást ad az iskolai, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, ill. a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szakirányú szolgáltatásairól.
Ma már a könyvtár több mint 40 000 dokumentummal rendelkezik.
Mindenképpen fontos megemlíteni azokat a kollégákat, akik, a kollégium fennállása óta a könyvtár sikeres működését irányították:
Gál Gabriella
Demcsik Ivánné
Kuruczné Vágási Szilvia
Jelenleg Bátori Beáta vezeti a könyvtárat.