TTK - dokumentumok, letöltés, jelentkezés
tehetseggondozo.kollegium@gmail.com
(min.4 - max. 20 karakter)

DOKUMENTUMOK →

PEDAGÓGIAI PROGRAM


„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

Németh László a tehetséggondozás folyamatáról, a nevelésről megfogalmazott gondolatát választotta nevelőtestületünk, hogy ezzel fejezze ki törekvését, és szándékát, amellyel megújuló szakmai munkánk szerteágazó feladatrendszerét megvalósítja. Kollégiumunknak igazodnia kell a térségi feladatok ellátása, az intézményi alapfunkció, a tehetséggondozó szakfeladat komplex megvalósítása és a nagyszámú (több mint 20) társintézményi igény, pedagógiai elvárás előírásaihoz, ugyanakkor a tagintézményben folyó nevelő-oktató munka összhangban áll a törvények, a fenntartó, a szülők és a diákok elvárásaival. Értékszemléletünkben a tehetségmentés nemzeti ügy, nemzetgazdasági érdek, mivel a felnövekvő generációk innovatív erejét, kreativitását szükséges egyre nagyobb mértékben hazánk és a kárpát-medencei magyarság javára fordítani. Célunk egy differenciált, egyéni képességek figyelembevételével megvalósuló, mérésre alapozott személyközpontú tehetséggondozási modell működtetése, ugyanakkor elsődleges, hogy tanulóink a közösségben tevékeny és a közösségért tenni akaró felnőtté váljanak, ezért az egyéni fejlesztés a közösségi értékek, és nemzeti hagyományaink tisztelete mentén zajlik. ...


ttk-pedprogram
letöltés