TTK - dokumentumok, letöltés, jelentkezés
tehetseggondozo.kollegium@gmail.com
(min.4 - max. 20 karakter)

DOKUMENTUMOK →

SZMSZ


Szervezeti és Működési Szabályzat

A kollégium, mint közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

A szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, elfogadása és módosítása a nevelőtestület jogkörébe tartozik, a kollégiumi diákönkormányzat - a jogszabályban meghatározottak szerint - véleményezési jogot gyakorol.

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. ...


ttk-pedprogram
letöltés