TTK - Teleki Tehetséggondozó Kollégium, AJTP
tehetseggondozo.kollegium@gmail.com
(min.4 - max. 20 karakter)

AJTP →

TÁJÉKOZTATÓ


Arany János Tehetséggondozó Program

 

A program 2000-ben jött létre, azzal a céllal, hogy a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű, de jól tanuló, tehetséges, jövőképpel rendelkező diákokat felkarolja és eljuttassa őket egyetemre, főiskolára. Ebben a programban Miskolcon a Földes Ferenc Gimnázium és a Teleki Tehetséggondozó Kollégium közösen vesz részt. A programban való részvétel feltétele a kollégium igénybevétele. A gimnáziumi képzés 5 éves, ami egy felzárkóztató tanévvel kezdődik. Célja, hogy a tanulók esetleges hiányosságait pótolja. Szintén a felzárkózást segítik a program részét képező tanulás módszertani és személyiségfejlesztő foglalkozások. Ugyanebben a tanévben kap nagy hangsúlyt a nyelvi képzés is, emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet. A következő tanévtől  normál gimnáziumi képzésben vesznek részt. A program keretén belül ECDL vizsgát és nyelvvizsgát szereznek a gyerekek, amelyekre az iskolai tanórákon készítik fel őket. Ezt segíti elő a 10. évfolyamon a 2 hetes angliai tanulmányi út is.  A 11. évfolyamon jogosítványt szereznek a tanulók, amit szintén a program finanszíroz.

 

Kollégiumunk elkötelezett híve a tehetséggondozásnak, ezért kiemelt figyelmet fordítunk e diákok egyéni fejlesztésére és tanulmányi munkájára, amit pedagógusaink felzárkóztató – korrepetáló -ismeretbővítő foglalkozásokkal segítenek. Hogyan is néz ki ez a mindennapokban?

Foglalkozásaink, amelyekkel segítjük a diákok fejlődését:

-          szaktárgyi korrepetálások (tanórára való felkészülés segítése)

-          önismereti foglalkozás (személyiségfejlesztés, pályaorientáció)

-          társastánc heti rendszerességgel (angolkeringő, tangó,latin-amerikai táncok)

-          nyelvvizsgára felkészítő órák

           érettségi előkészítők

 

A program része a havi egy alkalommal megvalósuló motivációs hétvége, amelyeknek fő célkitűzése Magyarország különböző tájegységeinek, nevezetességeinek megismerése. Célunk, hogy az iskolai tanagyagot tovább mélyítsük, élményszerűvé tegyük. Ezen közben a tanulók személyisége és viselkedéskultúrája is sokat fejlődik. A kultúrák találkozását és a testi fejlődést biztosítja a síoktatás (amely Ausztriában valósul meg) az előkészítő évfolyamon és a magyar történelmi múlt és népek együttélésének megtapasztalását szolgáló erdélyi, bécsi - prágai valamint krakkói kirándulás.

Az előkészítő évnek három kiemelkedő programja van:

1.       Zánka, amely egyhetes országos nyári tábor augusztusban.  Itt a leendő kilencedikesek megismerkednek egymással, tanáraikkal és a programmal.

2.       Bonyhádi sportverseny, ahol számos sportágban mérhetik össze ügyességüket az AJTP-s iskolák csapatai.

3.       Pécs, Művészeti Fesztivál, amely a tanév végén kerül megrendezésre. Színdarabokkal, képzőművészeti alkotásokkal, zenei- és táncos produkciókkal lépnek fel a diákok.

 

A kollégiumban a szabadidő hasznos eltöltésére számos lehetőség van.

-sport (kondi terem -leány és fiú-,kosárlabda, ping-pong, billiárd, stb.)

-zenei gyakorlóterem

-40 000 kötetes könyvtár

-szakköri foglalkozások

-ingyenes internetelérés

-stb.

Részletesebb tájékoztatásért egyrészt érdemes elolvasni a pályázati kiírást, másrészt intézményünk dolgozói örömmel állnak rendelkezésre akárszemélyes, akár telefonos megkeresés esetén.

 

www.ajtp.hu